Visoke mašine

U ponudi su linearne masine za navodnjavanje i centar pivoti sistemi. Sistemi za navodnjavanje centar pivot biti fiksni ili prevlačni. Za pokrivanje ćoškova mogu biti opremljeni kornerima. Uz centar pivote se na želju kupca mogu isporučiti odgovarajuće dizel ili elektro pumpe i generatori. Linearne mašine mogu uzimati vodu iz hidranata ili otvorenih kanala. Pogonsku jedinicu čine dizel motor i generator, a u slučaju uzimanja vode iz otvorenog kanala i pumpa. Vodjenje može biti brazdom, sajlom ili ukopanom antenom. Mašine mogu biti jednostrane ili dvostrane (simetričke ili asimetričke). Linearne mašine sa uzimanjem vode iz hidranata mogu biti i obrtne i prevlačne. Širok izbor rasprskivača – dizni omogućava ravnomerno i efikasno navodnjavanje prilagodjeno potrebama korisnika. Dizne mogu biti montirane na glavnoj cevi ili spuštene na krutim ili fleksibilnim cevima i mogu biti opremljene regulatorima pritiska. Mašine mogu imati krajnji top.


U ponudi su i mini visoke mašine za navodnjavanje površina do 25 hektara.

Centar pivoti


Korneri


Prevlačne mašine


Linearne mašine


Komandne table


Rasprskivači