Tifoni

Tifoni za navodnjavanje. U ponudi su tifoni prečnika creva od 40 do 140 mm i dužine creva do 700 m. Obrtanje i štelovanje potpornih nogu može biti mehaničko ili hidrauličko. Podešavanje navodnjavanja može biti ručno ili putem kompjutera. Uz tifone se mogu isporučiti odgovarajuće pumpe koje mogu biti samostalne ili montirane na samom tifonu. Za navodnjavanje osetljivih kultura se mogu uz tifone isporučiti odgovarajuće rampe.


Tifoni


Rampe


Top – kolica