Pumpe

Pumpe za navodnjavanje. U ponudi su:

  • horizontalne i vertikalne električne pumpe
  • električne potopne pumpe
  • dizel pumpe
  • bunarske pumpe
  • traktorske pumpe

Pumpe se mogu isporučiti sa svim dodatnim elementima (usis, potis, zalivanje pre pokretanja, komandne table sa zaštitnim funkcijama).