Navodnjavanje kap po kap

Sistemi za navodnjavanje kap po kap, takođe poznati pod nazivom mikro navodnjavanje ili lokalizovano navodnjavanje su metod navodnjavanja koji štedi vodu i đubrivo dozvoljavajući da voda polako kaplje do korena biljaka na površinu zemljišta ili direktno u zoni korena, putem mreže ventila, cevi i emitera. Ovo se postiže pomoću uskih cevi koje isporučuju vodu direktno u bazu biljke.

U ponudi su

  • creva sa integrisanim turbulentnima ili samokompenzirajućim kapaljkama, standardna odstojanja izmedju kapaljki 0,25 – 2,50 m, debljina zida 0,9 – 1,2 mm, creva mogu biti integrisana sa žicom za vešanje
  • traka sa integrisanim kapaljkama, standardna odstojanja izmedju kapaljki 0,20 – 1,00 m, debljina zida 0,20 – 0,60 mm
  • fitinzi za creva i trake
  • individualne kapaljke za montažu u ili na crevo, fiksni ili podesiv protok, bez ili sa mogućnošću čišćenja
  • pumpe
  • filteri
  • prihrana

Crevo kap po kap


Traka kap po kap / Fitinzi


Kapaljke sa fiksnim protokom / Kapaljke sa regulacijom/čišćenjem


Kompletni projekti