Filteri, fitinzi, prihrana

Filteri

U ponudi je filtraciona oprema od jednostavnih filtera sa mrežicom i disk filtera do kompleksnih filtracionih sistema sa automatskim čišćenjem.


Fitinzi

U ponudi su fitinzi za razvod vode polietilenskim (HDPE) cevima.


Prihrana preko navodnjavanja

U ponudi je oprema za prihranu od jednostavnih Venturi sistema do kompleksnih kompjuterski vodjenih višekanalnih sistema sa pumpama visokog pritiska.