Sistemi za navodnjavanje Agroaqua


Naša osnovna delatnost su sistemi za navodnjavanje i oprema za navodnjavanje. Isporučujemo opremu za poljoprivredno i navodnjavanje zelenih površina. Za poljoprivredno navodnjavanje nudimo pivot i linearne sisteme, tifone, različite vrste cevi i rasprskivača, kap po kap, kao i mikronavodnjavanje za plastenike. Naša ponuda za zaliv zelenih površina uključuje rasprskivače, elektro-magnetne ventile i programatore. Naši stručnjaci su u potpunosti kvalifikovano za instalaciju (montažu) i servisiranje prodate opreme kao i druge slične opreme te vrste. Agroaqua nije samo prodavac opreme, takodje nudimo projektovanje i projekte „ključ u ruke“. Zbog toga takodje nudimo pumpe, cevi, fitinge, hidrante, filtere i drugu opremu za realizaciju projekata „ključ u ruke“.

Ponuda


Visoke mašine

U ponudi su centar pivot i linearne mašine. Centar pivoti mogu biti fiksni ili prevlačni. Za pokrivanje ćoškova mogu biti opremljeni kornerima...We offer center pivots and lateral moves. Center pivots can be fixed or towable. They can be equipped with corners...

vidite više
Tifoni

Tifoni

U ponudi su tifoni prečnika creva od 40 do 140 mm i dužine creva do 700 m. Obrtanje i štelovanje potpornih nogu može biti mehaničko ili hidrauličkoWe offer hose reels of 40 to 140 mm hose diameter and hose length of up to 700 m. Turntable and staker legs can be either...

vidite više

Navodnjavanje kap po kap

U ponudi su creva sa integrisanim turbulentnima ili samokompenzirajućim kapaljkama, standardna odstojanja izmedju kapaljki 0,25 – 2,50 m,Tubing with integrated turbulent or self-compensating drippers, standard dripper spacing 0,25 – 2,50 m, wall thickness 0,9 – 1,2 mm.

vidite više

Zelene površine

U ponudi je širok izbor svih elemenata za zalivanje zelenih površina, od bašti do kompleksnih sistema velikih površina: statički rasprskivači; dinamičkiWe offer a broad choice of landscape irrigation components appropriate for irrigation of areas ranging from small lawns up to complex large area systems.

vidite više

Pumpe

U ponudi su: horizontalne i vertikalne električne pumpe, električne potopne pumpe, dizel pumpe, bunarske pumpe, traktorske pumpe.We offer: horizontal and vertical electric pumps, electric submersible pumps, diesel pumps, well pumps, cardan pumps.

vidite više

Filteri, fitinzi, prihrana

U ponudi je filtraciona oprema od jednostavnih filtera sa mrežicom i disk filtera do kompleksnih filtracionih sistema sa automatskim čišćenjem.We are offering filtration equipment from simple net and disc filters to complex automatic self-cleaning filtration systems.

vidite više

Rasprskivači

U ponudi su: rasprskivači 1/2’’, 3/4’’ i 1’’, topovi do 3’’, Plastični rasprskivač 1/2”, Plastični rasprskivač 3/4”, Plastični rasprskivač 1” We offer: 1/2’’, 3/4’’ and 1’’ sprinklers, guns up to 3'', Plastic sprinkler 1/2'', Plastic sprinkler 3/4'', Plastic sprinkler 1'', Brass sprinkler 3/4'', Brass sprinkler 1'', Gun 3''

vidite više

Plastenici

U ponudi su: oprema za navodnjavanje u plastenicima, orošivači, zamagljivači, mikrorasprskivači, meduze, ostala oprema za kap po kap navodnjavanje.We offer: upside down sprinklers, foggers, microsprinklers, multioutlet drippers, other drip irrigation equipment, pumps, filters, fertigation.

vidite više